מכרזים וחוזים

הכנת מכרזים וחוזים של הרשויות המקומיות ולקוחות פרטיים בכל תחומי עיסוקיהן וסמכויותיהן לרבות:

 • כתיבת מכרזים בנושאים מגוונים: בנייה ותשתיות, פיתוח מערכות (לרבות מכרזים ב"נוהל מפתח"), הזמנת שירותים שונים, רכישת טובין.
 • ניסוח מסמכים "מעין מכרזיים" כדוגמת – הזמנה תחרותית להצעות, "קול קורא  והליכים תחרותיים אחרים "RFI 
 • התקשרויות וחוזים בתחומים נרחבים, כגון קבלת שירותים והזמנת עבודות לרבות תכנון, אדריכלות, ייזום, מדידה, שמאות, קבלנות.
 • חוזי מכר מקרקעין, חוזי שכירות, חוזי פיתוח וכיו"ב.
 • חוזים ומכרזים למכירת מקרקעין, הקמת מבנים ציבוריים, תשתיות, פיתוח מקרקעין ופיתוח שטחים ציבוריים לרבות בשיטת B.O.T.
 • מתן חוות דעת משפטיות לגבי מכרזים וחוזים, לרבות חוות דעת לועדות מכרזים.
 • ייעוץ בדבר התקשרויות בפטור ממכרז.
 • התקשרויות לעבודות פיתוח לפי ס' 198 א' לפקודת העיריות.
 • ייעוץ משפטי לועדות מכרזים, השתתפות בישיבות ועדות מכרזים לרבות ניהול הליכי שימוע למציעים.
 • ייצוג בבתי המשפט השונים בנושא מכרזים וחוזים לרבות בפני בית המשפט העליון, ייצוג בעתירות מנהליות וצווי מניעה.
 • התנהלות מול הזוכה במכרז במהלך תקופת ההתקשרות כגון טיפול בהפרות הסכם, חריגות מהיקף המכרז וכיוצ"ב.

צור קשר
דלג על צור קשר

צור קשר

checked
עבור לתוכן העמוד