מיסוי עירוני – ארנונה, אגרות והיטלי פיתוח

 • הכנת צווי מיסים שנתיים לרשויות מקומיות, הצגתם ואישורם בפני מועצת הרשות ולווי ההליך מול משרד הפנים.
 • הכנת חוות דעת לרשויות או פרטיים בעניין ארנונה עירונית.
 • פניות למשרדי הממשלה לצורך שינוי צווי הארנונה, התאמתם ואישור העלאות חריגות בארנונה.
 • ליווי ויעוץ משפטי בעניין צו מיסים אחיד לפורום ה-15.
 • ליווי רשויות מקומיות, מוסדות, חברות, פרטיים בנושא ארנונה והיטלי הפיתוח לרבות: ייצוג בהשגות, עררים והליכים משפטיים, בערכאות השונות.
 • מתן יעוץ משפטי וחוות דעת בעניין חיוב ארנונה רטרוטאקטיבית.
 • ליווי תובענות יצוגיות בנושאים הקשורים למיסוי מוניציפלי (ארנונה עירונית, היטלי פיתוח, אגרות והיטל השבחה).
 • השתתפות וייעוץ לוועדות הנחות.
 • ליווי ויעוץ לועדת ערר לענייני ארנונה.
 • ייצוג וטיפול משפטי בשם רשויות מקומיות בנושא חיוב היטלי פיתוח ואופן גבייתם.
 • הכנת חוות דעת משפטיות ביחס להיטלי פיתוח (היטל סלילה , תיעול- ניקוז, ש.צ.פ,  מבני ציבור.
 • ליווי, הכנה ועידכון של חוקי עזר ותחשיבים ביחס להיטלי פיתוח.
 • ליווי וקישור בין הרשות המקומית לבין תאגידי מיים וביוב הפועלים בתחומה בנושאי אגרות והיטלי ביוב.
 • ליווי, יעוץ וייצוג בהיטל השבחה.
 • ליווי בפני שמאי מכריע ו/או שמאי מייעץ.
 • יעוץ בעניין "חלף היטל השבחה" הסכמי פיתוח אל מול מנהל מקרקעי ישראל.
 • יצוג בענייני היטל השבחה בפני ועדת הערר להיטל השבחה ופיצויים.
 • ערעור בענייני היטל השבחה בבתי המשפט המינהליים ובבג"ץ.

צור קשר
דלג על צור קשר

צור קשר

checked
עבור לתוכן העמוד