המגזר הציבורי – רשויות מקומיות וגופים ציבוריים

מחלקת המכרזים מלווה את לקוחותיה בכל שלבי ההליך המכרזי תוך מתן יחס אישי ומקצועי ללקוח.

המחלקה בעלת ניסיון רב בעבודה עם המגזר הציבורי ובעיקר עם רשויות מקומיות ורשויות/תאגידים סטטוטוריים בניסוח מכרזים מורכבים. עורכי הדין במחלקה מנוסים בהתנהלות מול בעלי תפקידים בכירים ברשויות, הבנת צרכי הרשויות ושמירה על האינטרסים והיעילות הכלכלית של המכרז בכפוף לדין ומציאת הפתרון המתאים ביותר לצרכי הלקוח.

עורכי הדין במחלקה מנוסים בהסתייעות ביועצים מקצועיים בתחומים שונים, אשר מגבשים את הפן המקצועי למכרז (מפרט טכני, כתב כמויות, SLA וכדומה). יחד מתגבש צוות מקצועי ומיומן אשר מלווה את המכרז עד לסיומו.

מחלקת המכרזים מלווה וכותבת מאות מכרזים בשנה, במגוון נושאים ובהיקפים משתנים.

ליווי מחלקת המכרזים מתפרש על פני כל שלבי ההליך המכרזי:

 • בחינת צרכי הלקוח וסוג ההתקשרות לצורך קבלת החלטה בדבר ההליך המכרזי המתאים
 • גיבוש מתווה המכרז – תנאי סף, תנאי ההתקשרות ויתר תנאי המכרז
 • כתיבת המכרז - בשיתוף פעולה עם הלקוח ועם יועצים מקצועיים כדוגמת יועץ ביטוח, כמאי וכד'
 • ליווי הלקוח עד לפרסום המכרז
 • מענה לשאלות הבהרה ממציעים פוטנציאלים
 • סיוע בבדיקת ההצעות שהוגשו למכרז
 • עריכת השוואה בין ההצעות לצורך המלצה על ההצעה הזוכה
 • ייעוץ משפטי לועדות מכרזים, השתתפות בישיבות ועדות מכרזים לרבות ניהול הליכי שימוע למציעים, מתן חוות דעת.
 • הגנה על תוצאות המכרז, לרבות הליכי ליטיגציה בכל הערכאות הרלוונטיות.
 • סיוע בהתמודדות עם שינויים לאחר חתימת החוזה עם הזוכה, כגון שינויים במצב החוקי, דרישות לתיקון תנאי ההתקשרות וכיוצ"ב.
 • סיוע בכתיבה / רענון נהלים פנימיים.

מחלקת המכרזים מלווה את לקוחותיה בהליכים מכרזיים ומעין מכרזיים מכל הסוגים:  מכרז פומבי, מכרז זוטא, מכרז מסגרת, מכרזי BOT / DBOT הליכים מעין מכרזיים כדוגמת "קול קורא", הליכי RFI, הקמה וניהול של מאגרי יועצים ועוד.

ניסיון המחלקה משתרע על פני מאות רבות של מכרזים במגוון נושאים:

 • מכרזי בנייה ועבודות קבלניות כדוגמת הקמת בתי ספר, הקמת גני ילדים, בנייה של מבני ציבור כדוגמת טיפת חלב, מרכז צעירים, היכל תרבות ועוד, ביצוע תוספות בנייה/עבודות גמר, שיפוצים.
 • מכרזי תשתיות ומכרזי פיתוח מקרקעין ופיתוח שטחים ציבוריים כדוגמת עבודות פיתוח, הקמה ואחזקת גשרים, סלילת כבישים, הנחת קווי מים וביוב, הקמה ותחזוקה של גני משחק ועוד.
 • מכרזים להעסקת קבלני כח אדם ו"קבלני שירות" כדוגמת מכרזי ניקיון, מכרזי שמירה ואבטחה, מכרזי כח אדם מקצועי.
 • מכרזי מחשוב ומכרזים בעלי מורכבות טכנולוגית לרבות מכרזים הבנויים בשיטת "נוהל מפתח" כדוגמת פיתוח תוכנות ייחודיות, פיתוח אפליקציות, רכישת רישיונות שימוש, הקמת מערכות מיגון אלקטרוניות (מצלמות, גידור, מערכות שו"ב).
 • קבלת שירותים ורכישת טובין עבור הגוף המזמין: שירותי סלולר, ספק אינטרנט, רכישת ציוד משרדי, הפעלת נכסים עירוניים (כדוגמת מזנון), ליסינג, ניקיון, שמירה ואבטחה.
 • קבלת שירותי יעוץ שונים כגון חשבות שכר, ליווי פיננסי למוסדות חינוך, איתור קרנות לצורך הגשת בקשה למענקים/תרומות.


צור קשר
דלג על צור קשר

צור קשר

checked
עבור לתוכן העמוד