המגזר העסקי / הפרטי

המחלקה מלווה את לקוחותיה מהמגזר העסקי/הפרטי, חברות ובעלי מקצוע אשר מעוניינים להתמודד ולהגיש הצעה למכרזי הגופים הציבוריים. הליווי והייעוץ נדרשים בתהליך מורכב זה, על מנת להבטיח הגשת הצעה באופן הטוב ביותר ולהימנע מפסילת ההצעה וכן מבזבוז משאבים עקב פגמים טכניים או חוסר הבנה של דרישות המכרז.

המחלקה מנוסה בעבודה עם יועצים מקצועיים אשר מגבשים את המענה הטכני למכרז ומספקים את ההסתכלות המקצועית על מסמכי המכרז כדוגמת מפרט טכני, כתב כמויות וכו'. ביחד, מתגבש צוות מנוסה ומיומן, אשר מלווה את הלקוח בכל היבטי המכרז – המשפטיים והמקצועיים כאחד, לצורך הגשת ההצעה בצורה הטובה ביותר ועד לסיום ההליך המכרזי.

בין השירותים שמציעה מחלקת המכרזים:

1. קבלת מסמכי המכרז ובחינת עמידת הלקוח בתנאי הסף.

2. איתור פגמים בניסוח המכרז.

3. סיוע בפנייה למפרסם המכרז בשאלות הבהרה לצורך הבהרת תנאי המכרז ו/או תיקון ופישוט התנאים שבו.

4. סיוע בהכנת ההצעה למכרז לצורך ההגשה – בדיקת המסמכים לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף למכרז, סיוע בהכנת תצהירים וכיוצ"ב.

5. בדיקת ההצעה הזוכה והחלטות ועדת המכרזים, לרבות הסתייעות ביועצים מקצועיים לפי הצורך

6. ניהול הליכים, לרבות הליכים משפטיים, לצורך תקיפת ההצעה הזוכה, תקיפת החלטת הועדה, בחינת תקינות ההליך והתמודדות מול מציעים מתחרים.


צור קשר
דלג על צור קשר

צור קשר

checked
עבור לתוכן העמוד