משפט מנהלי

  • ליווי משפטי צמוד לרשויות המקומיות, הכנת חוות דעת, תשובות לפניות תושבים, חברי מועצה ועוד, בכל הקשור להליכי ניהולה של הרשות.
  • יעוץ משפטי למועצת הרשות, וועדות ההנהלה, וועדות חשובות אחרות (כספים, מכרזים, תמיכות, הנחות וכיו"ב), יעוץ לנציב תלונות הציבור ולממונה על מסירת מידע לפי חוק חופש המידע ותקנותיו.
  • ייעוץ בכל הקשור בענייני בחירות, הסכמים פוליטיים, פרישות מסיעה וכיו"ב.
  • הכנה ותיקון חוקי העזר שבתחום סמכויותיהן של הרשויות המקומיות וטיפול באישורם ע"י משרד הפנים ומשרד המשפטים.
  • ייצוג הרשויות המקומיות כגוף מנהלי בערכאות המשפטיות השונות.
  • ייצוג לקוחות פרטיים בעיקר בעתירות מנהליות המוגשות כיום לבתי המשפט המחוזיים בשבתם כבתי משפט מנהליים ולביהמ"ש העליון בשבתו כבג"צ.
  • ייעוץ וייצוג ברישוי עסקים ואיכות הסביבה.

צור קשר
דלג על צור קשר

צור קשר

checked
עבור לתוכן העמוד