פסקי דין שנת 2014

תיקים לדוגמא שנוהלו/מנוהלים על ידי המשרד בתחום הרשויות המקומיות והמיסוי המוניציפאלי בשנת 2014
 1. רע"א 3028/09 עיריית הרצליה נ' עו"ד ברוך טולדנו ואח'
 2. בר"מ 8462/11 מנהל הארנונה בעיריית הרצליה נ' מירב פלקון
 3. עת"מ 34769-04-12 + עע"מ 7330/12 יורשי המנוח שאבי יעקב ז"ל נ' עיריית הרצליה 
 4. בג"ץ 7009/04 עיריית הרצליה נ' היועץ המשפטי לממשלה 
 5. עע"מ 3505/14  אברהם פדל נ' עיריית הרצליה (עת"מ (ת"א) 21836-08-12 אברהם פדל נ' עיריית הרצליה )
 6. רעא 7617/13 חברה קדישא גחש"א כפר סבא נ' עיריית כפר סבא
 7. בר"מ 2613/14 עיריית כפר-סבא נ' ישי רבינוביץ (עמ"נ 30175-05-13 ישי רבינוביץ' נ' עיריית כפר סבא) 
 8. עת"מ 20034-06-14 יורם גדיש חב' להנדסה בע"מ נ' עיריית אשדוד ואח' 
 9. עע"מ 3440/12 עיריית אשדוד נ' מכשירי תנועה בע"מ
 10. עת"מ 41104-01-11 דמארי נ' עיריית נס ציונה
 11. בג"ץ 6549/13 תנועת אומ"ץ נ' מר שלמה לחיאני, ראש עיריית בת ים ואח'
 12.  עת"מ (נצ') 37489-02-14 לשכת עורכי הדין בישראל נ' עיריית נצרת
תיקים לדוגמא שנוהלו/מנוהלים על ידי המשרד בתחום התכנון והבניה בשנת 2014
  1. ע"א 7137/13 שמואל חורש נ' עיריית הרצליה (ה"פ 1082/08 שמואל חורש נ' עיריית הרצליה ואח') 
  2. בגץ 7009/04 עיריית הרצליה נ' היועץ המשפטי לממשלה
  3. עע"מ 7031/13 נציגות הבית המשותף "גלי ספיר" נ' ועדת המשנה להתנגדויות של הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה – מחוז תל אביב, עיריית הרצליה, הוועדה המקומית לתכנון ולבניה הרצליה ואח'
  4. ערר(מרכז) 8141/13 עזרא גבריאלי נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה כפר סבא וערר 8120/13  אליהו חקק נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה כפר סבא
  5. עע"מ 6044/14 סמדר גרונדלנד נ' הועדה המחוזית לתכנון ולבניה , מרכז (עת"מ 4689-02-14 גרונדלנד נ' הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מרכז והוועדה המחוזית לתכנון ולבניה כפר סבא) 
  6. עע"מ 6810/13  מ.א. קשרי מסחר ומועדון ימי בע"מ  נ' עיריית אשדוד ואח'
  7. עמ"נ 22527-10-13 טגור א.ל. השקעות ומסחר בע"מ נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד  (ערר אש -86066/12 טגור א.ל. השקעות ומסחר בע"מ נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד)  
  8. עע"מ 6732/13 ניצה גואטה נ' הוועדה המחוזית לתכנון ובניה (עת"מ 13551-09-12 גואטה ואח' נ' הועדה המחוזית לתכנון ובניה ת"א, עיריית בת ים ואח')
  9. עמ"נ 11143-04-13 הוועדה המקומית לתכנון ולבניה נס ציונה נ' משכנות ראשונים בע"מ
  10. ע"א 6407/14 הוועדה המקומית לתכנון ובניה כרמיאל נ' אחמד מסרי {הפ (חי') 1449-06-09 אחמד מסרי נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה כרמיאל  ו- ה"פ (מחוזי חי') 8954-05-09 קייס ואח' נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה כרמיאל ואח}
  תיקים לדוגמא שנוהלו/מנוהלים על ידי המשרד בתחום תובענות ייצוגיות בשנת 2014
    1. ת"צ 23030-10-11 פסיפיק מערכות מחשב בע"מ נ' עיריית הרצליה – תובענה ייצוגית בעניין עיגול שטחים בארנונה ע"ס 7,280,000 ₪ 
    2. ת"צ 9539-06-12 נוה דוד נ' עיריית הרצליה – תובענה ייצוגית בעניין חיוב שטחי גלריות בארנונה ע"ס 5,185,450 ₪
    3. ת"צ 12804-03-12 יניב ניסן נ' עיריית הרצליה – תובענה ייצוגית בעניין סיווג בצו הארנונה 
    4. ת"צ 53534-07-12 כן לזקן נ' מרכז השלטון המקומי, עיריית הרצליה, עיריית בת ים, עיריית כפר סבא ואח' – תובענה ייצוגית בעניין הנחות בארנונה
    5.  ת"צ 1226-07-13 אלקטרו הום סיסטמס בע"מ נ' עיריית הרצליה – תובענה ייצוגית בעניין הפרשי ריבית בגין סכומים שנגבו שלא כדין ע"ס 1,500,000 ₪ 
    6. ת"צ 17336-03-13 סגל ואח' נ' עיריית הרצליה – תובענה ייצוגית בעניין חיוב רטרואקטיבי בארנונה 
    7. ת.צ. 52184-12-13 שרבט מלכיאל נ' עיריית הרצליה ו מי הרצליה בע"מ – תובענה ייצוגית בעניין גביית היטלי מים וביוב
    8.  ת"צ 1978/07 ערן פלסר ואח' נ' עיריית כפר סבא ואח' – תובענה ייצוגית בעניין גביית הוצאות מנהליות
    9. ת"מ 131/08 גיא בן גל ואח' נ' עיריית כפר סבא – תובענה ייצוגית להשבת אגרת שמירה ע"ס 9,000,000 ₪ 
    10. ת"צ 44009-06-13 אוסטרובסקי יזהר נ' עיריית כפר סבא – תובענה ייצוגית בעניין עיגול שטחים בארנונה ע"ס 3,044,390 ₪
    11. ת"צ 20607-04-11 ליברמן נ' מוזס כפר סבא בע"מ – תובענה ייצוגית בעניין מפגע ריח. 
    12. ת"צ 4076-01-12 רוזנפלד נ' עיריית רעננה ואח' – תובענה ייצוגית בנושא היטלי ביוב ואגרת הנחת צינורות מים 
    13. ת"צ 17527-11-11 שמואל רחמים נ' עיריית רעננה – תובענה ייצוגית בנושא גביית ארנונה  
    14. ת"צ 25566-04-13 המאירי נ' עיריית רעננה – תובענה ייצוגית בעניין עיגול שטחים בארנונה.
    15. ת"צ 56649-12/13 משה חזן נ' עירית רעננה ואח' – תובענה בנושא שטחים משותפים ארנונה.
    16. ת.מ 8752-02-14 ניבה דהן נ' עיריית אשדוד – תובענה ייצוגית בעניין הצמדת הארנונה למדד שלילי
    17. ת"צ 11708-09-13 כהן עדינה נ' עיריית בת ים – תובענה ביחס לחיוב רטרואקטיבי בארנונה
    18. ת.צ. 8660/02/14 חיים צורי פדלון נ' ועדה מקומית לתכנון ובניה בת ים – תובענה ייצוגית בנושא אגרות בניה
    19. ת.צ. 14646/05/14 שני טל פרידמן נ' עיריית בת ים – תובענה ייצוגית בנושא תווי חניה
    20. ת"מ 54150-02-11 רחל חדד נ' עיריית נס ציונה – תובענה ייצוגית בעניין חיוב שטחים משותפים בארנונה
    21. ת.צ. 62380-03-14 טכנו-טופ בע"מ נ' עיריית נס ציונה – תובענה ייצוגית בנושא ריבית דריבית 
    22. ת"צ 7206-04-13 פרנק מריאנה נ' עיריית בת ים – תובענה ייצוגית ביחס לחיובי ארנונה בגין שטחי גלריות 
    23. ת"צ 25939-04-12 מלמד ציפורה נ' עיריית בת ים – תובענה ייצוגית בעניין יתרות זכות ארנונה 
    24. ת"מ 139-07 מוטי איצקוביץ נ' עיריית נס ציונה – תובענה ייצוגית להשבת אגרת שמירה
    25. ת"צ 53163-07-11 בכר יוסף נ' עיריית נס ציונה – תובענה ייצוגית בנושא ריבית דריבית ארנונה
    26. ת"צ 24764-01-14 ש.א.ג ניהול קניונים בע"מ נ' עיריית אשקלון – תובענה ייצוגית בעניין גביית אגרת פינוי אשפה
    27. ת"צ 5609-12-11 אילן עמו נ' מועצה אזורית דרום השרון - תובענה ייצוגית בעניין עיגול שטחים בארנונה
    28. ת"צ 51603-12-12 ליאת היימן נ' עיריית גבעת שמואל - תובענה ייצוגית בעניין גביית ארנונה ואגרת ביוב
    29. ת"צ 19885-10-13 התאחדות התעשיינים בישראל נ' מרכז השלטון המקומי ואח' – תובענה ייצוגית בעניין גביית ארנונה
    30. ת"צ 12235-04-14 איריס מוסקוביץ' נ' הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים – תובענה ייצוגית בעניין חיוב אגרות כניסה לאתרים
    31. ת"צ 41205-05-14 רוסק נ' עיריית כפר-סבא  - תובענה ייצוגית בעניין ארנונה שטחים  משותפים.
    32. ת"צ 48487-09-14 עבד אל פתח נ' עיריית כפר-סבא – תובענה ייצוגית בעילה צרכנית (מתקני מים).
    33. ת.צ. 12235-04-14 איריס מוסקוביץ נ' רשות הטבע והגנים הלאומיים – תובענה בנושא דמי כניסה לשמורות טבע וגנים לאומיים בישראל.
    34. ת.צ. 20357-10-13 אלברט הרוש נ' עיריית כרמיאל – תובענה ייצוגית בנושא יתרות זכות 
    צור קשר
    דלג על צור קשר

    צור קשר

    checked
    עבור לתוכן העמוד