דיני תכנון ובניה ודיני הפקעות

 • ליווי עבודת הוועדה המקומית לתכנון ובניה ויזמים פרטיים על כל היבטיה לרבות ייזום והכנת תכניות בנין עיר, ניסוח תקנונים, תוך שילוב ההיבטים התכנוניים והמשפטיים.
 • ליווי התכניות על כל שלבי אישוריהן במוסדות התכנון השונים, לרבות ייצוג הוועדות המקומיות בפני וועדות הערר, הוועדות המחוזיות והמועצה הארצית לתכנון ובניה.
 • ייצוג וועדות המקומיות ויזמים בפני גופים ו/או מוסדות ממשלתיים ואחרים לרבות מנהל מקרקעי ישראל, משרדי ממשלה שונים, בכל הנוגע לתכנון ולפיתוח קרקעות בתחום הרשות המקומית.
 • ייצוג יזמים ו/או ועדות מקומיות בהתנגדויות לתכניות, הקלות, שימושים חורגים, היתרי בניה.
 • ייצוג וועדות מקומיות וגופים פרטיים בפני רשמי המקרקעין לצורך רישום תכניות לרבות רה-פרצלציה, הפקעות, ומגוון הפעולות הנוספות הטעונות רישום בספרי המקרקעין.
 • ייצוג הוועדות המקומיות בפני שמאים מכריעים, מומחים אחרים וועדות הערר בנושאי פיצויי הפקעה, היטל השבחה, פיצויים על פי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה ועוד.
 • ייצוג הוועדות המקומיות בפני גופים ו/או מוסדות ממשלתיים ואחרים לרבות מנהל מקרקעי ישראל, משרדי ממשלה שונים, בכל הנוגע לתכנון ולפיתוח קרקעות או בהיבטים של חידוש עירוני.
 • ייצוג רשויות ו/או בעלי קרקע ביחס לתפיסת חזקה בעת ביצוע תשתיות, לצורך הרחבת כבישים או העברת צירי תנועה חדשים של רכבת קלה.
 • ייצוג הלקוחות הן הציבוריים והן הפרטיים, בכל הערכאות ו/או ההליכים המשפטייםו/או המעין-משפטיים לרבות בית המשפט הגבוה לצדק.
 • ייצוג וועדות מקומיות ו/או בעלי קרקע בפני שמאים מכריעים ומייעצים לפי תקון 84 לחוק התכנון והבניה, וכן יצוג בפני ועדת הערר להיטל השבחה ופיצויים, בנושאי פיצויי הפקעה, היטל השבחה על פטוריהם השונים, פיצויים על פי ס' 197 לחוק התכנון והבניה.
 • ייעוץ לרשויות המפקיעות מקרקעין במסגרת סמכותן להפקעת מקרקעין, בדיקת המסמכים בדבר כשרותם וזכאותם של הטוענים לזכות לקבלת פיצויי הפקעה ומתן הייעוץ הדרוש לרשויות בהתאם לכך.
 • טיפול בתביעות כספיות הנוגעות לחוקי התכנון והבניה לרבות פיצויי הפקעה, תביעות פיצויים בגין ירידת ערך מקרקעין לפי סעיף 197 לחוק, היטלי השבחה, תשלומי איזון.
 • ייצוג ועדות מקומיות ו/או יזמים בכל ההליכים הקשורים בהוצאת היתרים לפי תמ"א 38 לחיזוק מבנים, לרבות עררים ועתירות בנושא.
 • ליווי ועדות מקומיות ו/או יזמים בהכנת ויישום של תוכניות לשימור ע"פ התוספת הרביעית לחוק התכנון והבניה ו/או התנגדות להכרזה על שימור.
 • ייעוץ שוטף ומתן חוות דעת משפטיות בכל הנושאים הקשורים בתכנון ובניה, לרבות תכניות, היתרים, אגרות, צווים, הפקעות וכיו"ב, ליווי הוועדה בישיבותיה ובהליכים המשפטיים (בפני וועדות הערר, בתי המשפט המנהליים וכיו"ב).
 • עבודה צמודה עם שמאי מקרקעין והנחייתם לגבי ההיבטים המשפטיים בכל הליכיה תכנון ושלביו.
 • יעוץ וייצוג בכל הקשור לעבירות בניה ואישומים פליליים ע"פ חוק התכנון והבניה וחוק רישוי עסקים.

 

צור קשר
דלג על צור קשר

צור קשר

checked
עבור לתוכן העמוד