מקרקעין

משרדנו עוסק בכל ההיבטים הקשורים בענייני מקרקעין לרבות:

 • עריכת חוזי מקרקעין וניהול עסקאות על גוניהן השונים לרבות מכר, פיתוח משותף, חכירה ושכירות, חילופי מקרקעין.
 • עסקאות קומבינציה.
 • הסכמי שיתוף ופירוק ושיתוף.
 • רפרצלציה.
 • תמ"א 38/פינוי בינוי- ייצוג דיירים ויזמים, מתן ייעוץ משפטי, ניהול מו"מ וליווי עד לחתימת הסכם.
 • ייצוג בפני רשויות המס (מס שבח, מס רכוש).
 • עריכת חוזי פיתוח מקרקעין בין הרשויות ליזמים ולהיפך, לרבות פיתוח התשתיות הציבוריות, גביית אגרות והיטלים עפ"י חוקי העזר.
 • טיפול בבדיקת כשרותם וזכאותם של פרטיים או גופים הטוענים לזכותם לקבלת פיצויי הפקעת מקרקעין ע"י הרשויות המקומיות המיוצגות ע"י משרדנו, מכוח הוראות חוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965, ופקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) 1943.
 • טיפול בתביעות פינוי, סילוק פולשים.
 • ביצוע רישום תכניות נרחבות לחלוקה חדשה וייעוץ בדבר הכנת לוחות ההקצאה לתכניות עם כל המשתמע מרישומי הערות נוספות ונלוות לרישום.
 • רישום עסקאות במקרקעין לסוגיהן לרבות, מכר, חכירה, פיצול ואיחוד חלקות, משכנתאות, הערות אזהרה.
 • עריכת שומות עצמיות לצרכי דווח לשלטונות האוצר בקשר למס השבח והרכישה וכן הגשת השגות ועררים כמתחייב.
 • רישום בתים משותפים וייעוץ בעניין הכנת התשריטים הדרושים לרישום ושינוי צו רישום בתים משותפים.
 • ייצוג בכל הערכאות המשפטיות ומעין משפטיות בענייני מקרקעין.

 

צור קשר
דלג על צור קשר

צור קשר

checked
עבור לתוכן העמוד