חוק לתיקון פקודת העיריות

5/12/2013

לאור הבחירות ברשויות – אושר חוק תיקון לפקודת העיריות הקובע הארכת מועדים לאישור צו הארנונה לשנת 2014.

 
ביום 28.11.13 פורסם בס"ח מס' 245 חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 134). תיקון החוק נתבקש ואושר בשל קיומן של הבחירות ברשויות המקומיות בסוף שנת 2013.
בשל מועדי הבחירות שנקבעו, נוצר מצב בו חברי המועצה החדשים שנבחרו נכנסים לתפקידם זמן קצר לפני או לאחר המועד האחרון שנקבע בחוק לקבלת החלטה בדבר הטלת הארנונה.

 
על מנת שחברי המועצה אלו יוכלו לקבל את ההחלטות (החשובות) הנדרשות, בחר המחוקק להאריך המועד האחרון לקבלת החלטת המועצה בעניין.

 

בהתאם לתיקון החוק:

 1. ברשות שבה התקיימו בחירות, מועד החלטה בדבר אישור צו המיסים במליאת מועצת הרשות, ידחה למועד שהינו עד לשלושה חודשים מיום תחילת כהונת ראש הרשות הנבחר. טרם התיקון, נדרשה הרשות המקומית לקבל החלטה בדבר אישור את צו המיסים עד ה-1 לדצמבר של שנת הכספים הקודמת.
   
 2. במידה והחלטת מועצת הרשות בדבר אישור צו המיסים תתקבל לאחר ה-1 בינואר של שנת הכספים בהתאם לאמור בס' הקודם, תוקף ההחלטה שהתקבלה יהיה רטרואקטיבי – החל מה-1 לינואר של שנת הכספים שלגביה התקבלה.
   
 3. הרשות נדרשת לפרסם ההחלטה באתר האינטרנט הרשמי של הרשות, וזאת בנוסף לפרסומה ברשות.
   
 4. פרסום החלטת מועצת הרשות בדבר הטלת צו המיסים, תהא תוך 15 יום ממועד קבלת החלטה.
   
 5. הוראות התיקון המפורטות לעיל, יחולו גם על מועצות אזוריות.

לעיון בתיקון לחוק לחצו כאן

צור קשר
דלג על צור קשר

צור קשר

checked
עבור לתוכן העמוד