סמכות ועדת ערר לפיצויים והיטלי השבחה - הודעה על התייצבות היועמ"ש לממשלה - עמ"נ 36378-06-16

תכנון ובניה – סמכות ועדת ערר לפיצויים והיטלי השבחה 
עמ"נ 36378-06-16 מ.ד.מ יזמות בניה בע"מ ואח' נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה ירושלים
הודעה על התייצבות היועמ"ש לממשלה - הוגש לבית המשפט ביום 9.7.17

רקע: 
במוקד ההליך שבנדון הועלתה השאלה, האם לוועדת ערר לפיצויים והיטלי השבחה, סמכות לאשר הסכמי פשרה שהוגשו בין צדדים להליך בנושא היטלי השבחה.

הכרעה: 

היועץ המשפטי לממשלה סבור, כי קיימת סמכות לוועדות הערר לפיצויים ולהיטלי השבחה, לאשר הסכמי פשרה.  

אופן הפעלת הסמכות לאישור הפשרות בידי וועדות הערר, צריך להיעשות לאחר שההסדר קיבל אישור בוועדת פטור מתאימה ברשות המקומית ולאחר שהצדדים לערר הביאו לפני ועדת הערר את הנימוקים להסדר, לאחר שהתקיים דיון בנוכחות הצדדים ולאחר שהוועדה השתכנעה כי היא פשרה ראויה, סבירה, משיקולים עניינים ומצויה בהלימה לדין החל.  

היועץ המשפטי לממשלה סבור כי אין למנוע הגשת הסכמי פשרה לוועדות הערר, לרבות כאשר מדובר בהסדרים שעילתם היא הסיכונים המשפטיים הכרוכים בניהול הערר. 

*** הוועדה המקומית לתכנון ובניה ירושלים מיוצגת על ידי משרד עו"ד הררי טויסטר ושות'.

צור קשר
דלג על צור קשר

צור קשר

checked
עבור לתוכן העמוד