החלטה בעניין עררי היטל השבחה בגין תכנית כס/50 אזור תעשייה כפר סבא

אנו שמחים לעדכן כי בעשרות עררים בהם ייצג משרדינו את הועדה המקומית כפר סבא ביחס לחיוב בהיטל השבחה בגין תכנית כס/50 מתחם אזור התעשייה שבמזרח לעיר, דחתה ועדת ערר לפיצויים והיטלי השבחה מחוז מרכז את העררים שהוגשו כנגד הוועדה המקומית לתכנון ובניה כפר סבא וקבעה שהחיוב בהיטל השבחה נעשה כדין.  

הועדה החליטה כי בעלי הזכויות במתחם חבים בהיטל השבחה על אף שאלו מחזיקים במקרקעין מכוח הסכם פיתוח וזאת לאור היות מעמדם דומה לחוכרים לדורות.

בועדת הערר נדחו טענות העוררים לפיהן לא היה להם כל מעמד בקרקע במועד אישור התכניות המשביחות. עצם המשך החזקתם במקרקעין גם לאחר שינוי יעוד הקרקע והפיכתם מקרקע החקלאית לקרקע זמינה לבניה והכל מבלי ששיווק המינהל את הקרקע במכרז למרבה במחיר, מחזק את עצם מעמדם והיחשבותם כחוכרים, מעמד שמחייב בתשלום היטל השבחה כדין

ועדת הערר דחתה את טיעונם החלופי של העוררים לפיהם מחויבים הם לכל היותר בתשלום חלף היטל השבחה לפי סעיף 21 לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה ונמקה החלטתה בפרשנות הסעיף כפי שהיה בתוקף בנוסחו הקודם

ועדת הערר העבירה ביקורת על התנהלות העוררים שמנסים לאחוז בחבל בשני קצותיו, מצד אחד לצורך המשך החזקתם בקרקע החקלאית חרף שינוי היעוד שעברה, טוענים הם לזכויות ודורשים יישום החלטות קודמות של המינהל כמו החלטה 611 ואולם מהצד השני, כשהגיע המועד לפרוע את השטר ולשלם היטל השבחה מכוח במערכת יחסים חוזית שבקשו להחיל עליהם, מנסים הם לטעון להעדר חבות. ועדת הערר קבעה כי העוררים לקחו על עצמם את מכלול תנאיה של החלטה 611, לרבות החבות בתשלום היטל השבחה, ואין הם יכולים להישמע בטענה שאין להם מעמד במקרקעין לצורך חיוב בהיטל השבחה.

ועדת הערר קבעה כי יש לכבד לצורך תשלום היטל השבחה, הסכמים והתחייבויות שבין הצדדים, זאת בפרט מקום בו מערכת היחסים שבין העוררים למינהל, מקימה נסיבות מיוחדות התומכות בכך שמדובר בהסכמי חכירה ואשר מצדדות בהתחייבות בעלי הזכויות לשאת בהיטל ההשבחה כלפי הוועדה המקומית.

כן, דנה ועדת הערר בפסיקה השלטת בעניין פס"ד אינג' בר יהודה והוניגמן אשר ניתנו לאחרונה בבית המשפט העליון תוך יישום וקביעה כי מעמדם של העוררים עולה לכדי חוכרים לדורות אשר חבים בהתאם לפסק הדין בתשלום היטל השבחה.

ועדת הערר דנה בפרשנות סעיף 21 לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה וקבעה כי בנסיבות בהן חלה השבחה במקרקעין שהוחכרו בחכירה לדורות למטרה חקלאית, ההסדר של חלף היטל השבחה לא יחול והחבות בתשלום היטל ההשבחה תחול על החוכר לדורות.


עיריית כפר סבא יוצגה בהליך על ידי עורכת הדין בתיה בראף (מליכזון) ועורך הדין גילי שמואלי ממשרד הררי טויסטר ושות׳.

צור קשר
דלג על צור קשר

צור קשר

checked
עבור לתוכן העמוד