עידכונים

היועץ המשפטי לממשלה סבור, כי קיימת סמכות לוועדות הערר לפיצויים ולהיטלי השבחה, לאשר הסכמי פשרה. אופן הפעלת הסמכות לאישור הפשרות בידי וועדות הערר, צריך להיעשות לאחר שההסדר קיבל אישור בוועדת פטור מתאימה ברשות המקומית ולאחר שהצדדים לערר הביאו לפני ועדת הערר את הנימוקים להסדר, לאחר שהתקיים דיון בנוכחות הצדדים ולאחר שהוועדה השתכנעה כי היא פשרה ראויה, סבירה, משיקולים עניינים ומצויה בהלימה לדין החל.
קרא עוד
ביום 22.11.16 פורסם לראשונה חוזר מנכ"ל משרד הפנים 8/16 ובו כללים בנוגע להתקשרות בפטור ממכרז לביצוע עבודות הדורשות ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים. החוזר תוקן במסגרת חוזר מנכ"ל 5/17 ונקבע במסגרת התיקונים כי החוזר יכנס לתוקף החל מיום 1.1.18.
לקריאת עיקרי התיקון ועיון בנוהל התקשרויות משולב כולל הוראות התיקון החדש, לחצו כאן.קרא עוד
בית המשפט העליון דן בשאלה האם הפטור יכול להינתן לכל מחזיק במשותף בקרקע הממלא אחר תנאי הפטור או שמא ניתן להעניק פטור אחד בלבד לכל המחזיקים בקרקע הזכאים שהפטור יתחלק ביניהם. נקבע כי סעיף הפטור מאפשר לתת את הפטור מהיטל השבחה לכל אחד מהמחזיקים במשותף בקרקע שעומד בתנאי הפטור, ובלבד שהם אינם בני משפחה אחת. כן נקבע כי קביעה זו רלוונטית לנסיבות המקרה שהובא בפני בית המשפט ושאין ללמוד ממנה לגבי נסיבות שונות.קרא עוד
צור קשר
דלג על צור קשר

צור קשר

checked
עבור לתוכן העמוד