ניתן פסק דין בעניין דנ"א 6298/15 ועדה לתו"ב פסק תקווה נ' דיבון - פטור מהיטל השבחה לא יחול על קבוצות רכישה

ביום 29.6.17 ניתן פסק דינו של בית המשפט העליון בבקשה לדיון נוסף בפסק הדין בעניין ועדה לתו״ב פתח תקווה נ׳ דיבון (דנ"א 6298/15) ובו נקבע כי פטור מהיטל השבחה לפי סעיף 19(ג)(1) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה לא יחול על קבוצות רכישה או קבוצות רוכשים.

בית המשפט העליון דן בשאלה האם הפטור יכול להינתן לכל מחזיק במשותף בקרקע הממלא אחר תנאי הפטור או שמא ניתן להעניק פטור אחד בלבד לכל המחזיקים בקרקע הזכאים שהפטור יתחלק ביניהם. 

בית המשפט קבע, כי סעיף הפטור מאפשר לתת את הפטור מהיטל השבחה לכל אחד מהמחזיקים במשותף בקרקע שעומד בתנאי הפטור, ובלבד שהם אינם בני משפחה אחת (שאז תחל הלכת צרי הקובע כי ינתן פטור אחד למשפחה אחת). 

כן הדגיש בית המשפט כי קביעה זו רלוונטית לנסיבות המקרה שהובא לפניו ושאין ללמוד ממנה לגבי נסיבות שונות.

משרדנו, הררי טויסטר ושות', ייצג 8 רשויות מקומיות ו-8 ועדות מקומיות לתכנון ובניה בדיון, וטען בשמם כי יש לסייג ולפרש בצורה מצמצמת את סעיף הפטור, על מנת למנוע את מתן הפטור במצבים אליהם לא התכוון המחוקק. עמדה זו התקבלה בסופו של יום בפסק הדין שניתן.


לקריאת פסק הדין המלא:

http://elyon1.court.gov.il/files/15/980/062/c16/15062980.c16.htm


לקריאת הכתבה שפורסמה בגלובס בנושא: 

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001194944


צור קשר
דלג על צור קשר

צור קשר

checked
עבור לתוכן העמוד