האם הרכבת כבר יצאה מהתחנה?

לאור שלל הדיווחים האחרונים בעניין המטרו - החל מהודעת שרת התחבורה כי היא מעדיפה לקדם את הקמת הרכבת מאילת לקריית שמונה, דרך שמיעת התנגדויות הציבור לתוכניות המפורטות ועד החלטת המועצה הארצית להגביל את אפשרות הבניה בסמוך לקווי המטרו המתוכננים - החלטנו לעשות קצת סדר בבלאגן.

מהו פרוייקט המטרו - מדובר בפרוייקט ענק להנחת תוואי רכבת להסעת המונים בתת הקרקע במטרופולין גוש דן. הפרוייקט המקודם על-ידי חברת נת"ע (חברה ממשלתית) וכולל 3 קווים (M1, M2, M3) שעתידים לעבור לאורך 150 ק"מ ב- 24 רשויות מקומיות ולעצור ב - 109 תחנות. רשת המטרו מסונכרנת עם רשת הרכבת הקלה כחלק מתכנון כולל ליצירת מערך תחבורה ציבורית שתשרת את מרכז הארץ.

איפה נקבעים כללי המשחק - תמ"א 23/א/4 - תכנית מתאר ארצית למערכת תחבורה עתירת נוסעים (מתע"ן), קבעה את התוואי הכללי להקמת רשת קווי המטרו. על בסיס הוראותיה מקודמות תוכניות מפורטות הקובעות הוראות פרטניות לרבות את מיקומי התחנות (תת"ל 101, תת"ל 102, תת"ל 103). בד בבד עם קידום תוכניות אלו הורתה המועצה הארצית על קידום תכנית מתאר ארצית לפיתוח מרחב תחנות המטרו (תמ"א 70) אשר נועדה להוביל להעצמת הפיתוח וההתחדשות העירונית סביב המתע"ן (או במילים אחרות - להוסיף זכויות בניה ולצופף את הבינוי בסמוך לתוואי המטרו). תמ"א 70 נמצאת בשלבי הכנה.

מה כוללת הודעה לפי סעיפים 77 ו – 78 לחוק התכנון והבניה: הודעה לפי סעיף 77 הינה הודעה של מוסד תכנון בדבר הכנת תוכנית על תא שטח מסויים. בהודעה לפי סעיף 78 לחוק ניתן להתנות תנאים בקשר למקרקעין המצויים בתחום תוכנית שבתכנון.

בהתאם להחלטת הות"ל, בחודש ספטמבר 2020 פורסמו הודעות לפי סעיפים 77 ו- 78 בקשר לתוכניות המטרו תוך שנקבע בהן כי אין לאפשר הוצאת היתרי בניה, היתרים לשימוש חורג או הרשאות בתת הקרקע שבתחום התוכניות לתקופה של שנתיים. בנוסף בשבוע שעבר (27.10.20), החליטה המועצה הארצית להטיל תנאים והגבלות גם על הוצאת היתרי בנייה "במרחב המיידי" שנמצא בטווח של עד 300 מטר מ - 32 תחנות.

התנגדויות לתוכנית: על-פי החוק, כל מי שרואה עצמו נפגע מייזום תוכנית רשאי להגיש התנגדות לתוכנית במהלך תקופה של 60 ימים בה מפורסמת התוכנית "להפקדה". תוכניות המטרו כוללות 4 תוכניות. שתים מהן כבר הופקדו (ועוד שתים בדרך). במהלך תקופת ההפקדה הוגשו כנגדן עשרות התנגדויות שהעלו מגוון רב ורחב של נושאים. ההתנגדויות נשמעו במהלך החודשים האחרונים ולגבי כל אחת מהן על הות"ל לקבל החלטה האם לדחות אותה או לקבל אותה ולשנות את התוכנית בהתאם לה.

כמה זה עולה לנו: הקמת הפרויקט כרוכה בעלות משוערות של כ - 150 מיליארד דולר. מאחר שלמדינה אין כסף לממן את הפרוייקט, היא מתכוונת לעשות כן באמצעות אישור תוכנית אשר תעניק זכויות סחירות ותשביח את הקרקע הצמודה לתוואי המטרו (תמ"א 70). בנוסף, בכוונת המדינה לתקן את חוק ההסדרים ולקבוע בו הוראה המאפשרת גביית "מס מטרו” זאת בנוסף על היטלי השבחה שיגבו מבעלי המקרקעין בתחום התוכנית או בסמוך להן על-ידי הרשויות המקומיות.

ובינתיים: אף על-פי שמדובר בפרוייקט העובר בתת קרקע, יש להקים אתרי התארגנות במרכזי הערים בסמוך לתוואי המטרו. באתרים אלו ימוקמו פירי השילוח של מכונות הכריה. בנוסף, בסביבת תוואי המטרו ובמרחק של עד 800 מטרים מהתחנה מתוכנן ציפוף של הבינוי באמצעות תוספת זכויות בניה והקלה בתקן החניה. תוצאת הלוואי של כל אלה הינה כמובן - פקקים, שיבושי תנועה, רעש, ואבק לפרק זמן משוער של לכל הפחות 10 שנים.

מתי נוכל לקנות כרטיס לנסיעה במטרו? זוהי שאלה 150 מילארד הדולר. שלב התכנון אומנם בעיצומו אך הדרך אל התחנה צפויה לארוך עוד שנים רבות והיא תלויה, בין היתר, במציאת פתרונות למימון הפרוייקט. 
צור קשר
דלג על צור קשר

צור קשר

checked
עבור לתוכן העמוד